Aansprakelijkheid

De informatie op de website is zorgvuldig samengesteld en wordt met evenveel zorg onderhouden. Wij streven ernaar alle informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, maar kunnen hier geen garanties over afgeven; het is en blijft mensenwerk. Fouten kunnen dus niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de informatie op onze website. Studio Santai is nooit aansprakelijk voor winstderving of verlies van goodwill of enige andere gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen en/of correcties aan te brengen. Prijzen, tarieven, voorwaarden en product- of voorraad informatie zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoopprijs. Studio Santai aanvaardt (uitgezonderd opzet of grove schuld) op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor (in)directe schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit:

  • (onjuist) gebruik van de website
  • problemen die door internet kunnen ontstaan, zoals storingen, tijdelijke onderbrekingen, fouten of vertraging in het geven van informatie en service door Studio Santai
  • onvolledigheid, onrechtmatigheid of onjuistheid van enige op onze website of door ons per email verstrekte informatie, adviezen of ideeën
  • (tijdelijke) onbereikbaarheid van de website
  • door de klant onjuist verstrekte gegevens
  • het na aanschaf onjuist of afwijkend gebruiken, toepassen, hanteren of bewaren van producten
  • enige tekortkoming bij het uitvoeren van de ‘overeenkomst’ of het schenden van enige andere verplichtingen t.o.v. de klant

Wij wijzen erop dat aanwijzingen op verpakkingen/bijsluiters opgevolgd dienen te worden (indien aanwezig/van toepassing). Bij afwijkend gebruik of toepassing aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Informatie of gebruiksadviezen mogen niet worden beschouwd als advies van medische aard. Bij klachten, allergieën of aandoeningen raden wij aan eerst contact met een arts op te nemen of informatie in te winnen over de ingrediënten, alvorens producten te kopen of te gebruiken. Ook natuurlijke verzorgingsproducten of ingrediënten kunnen allergische reacties geven.

Schade of klachten moeten zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 7 werkdagen na ontvangst, schriftelijk aan Studio Santai worden gemeld. Schade, niet binnen deze termijn gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij aangetoond kan worden dat de schade redelijkerwijs niet eerder gemeld kon worden.

Kennismaken Studio Santai

Kennismaking

Lees verder
Massages Studio Santai

Massages

Lees verder
Tarieven Studio Santai

Tarieven

Lees verder
Huisregels Studio Santai

Huisregels

Lees verder

Maak direct online een afspraak

Book an appointment with Massagestudio Santai -ladies only- using Setmore