Privacyverklaring

Massagestudio Santai, gevestigd aan Azijnmakerstraat 1,2645 JW Delfgauw, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73323721, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://studiosantai.nl
Azijnmakerstraat 1
2645 JW Delfgauw
015 2220013
studiosantai.mail@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagestudio Santai verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Geboortedatum
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Vragen omtrent gezondheid – om te bepalen waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van een massage
* Eventuele werkomstandigheden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Massagestudio Santai verwerkt gegevens die nodig zijn voor de massage. Dit omvat ook gevoelige-of bijzondere persoonsgegevens,  zoals rondom de gezondheid. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens dien je toestemming te geven door middel van het anamnese-toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar wordt toestemming gevraagd van hun ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massagestudio Santai verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Telefonisch contact opnemen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is met betrekking tot het maken of annuleren van afspraken en het eventueel versturen van een nieuwsbrief per e-mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massagestudio Santai bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagestudio Santai verstrekt geen gegevens aan derden. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagestudio Santai gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Massagestudio Santai heeft Google geen toestemming gegeven om via Massagestudio Santai verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagestudio Santai en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar studiosantai.mail@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Massagestudio Santai wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagestudio Santai neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via studiosantai.mail@gmail.com Als je hiervoor toestemming hebt gegeven wordt je naam, telefoonnummer en eventueel e-mailadres opgeslagen in de mobiele telefoon van massagestudio Santai. Deze mobiele telefoon is alleen toegankelijk voor de eigenaar van Massagestudio Santai, Florence de Rijke-Driessen. De mobiele telefoon is beveiligd met een inlogcode welke alleen bekend is bij de eigenaar van massagestudio Santai. Middels de mobiele telefoon worden afspraken gemaakt, geannuleerd en bevestigd.

Kennismaken Studio Santai

Kennismaking

Lees verder
Massages Studio Santai

Massages

Lees verder
Tarieven Studio Santai

Tarieven

Lees verder
Huisregels Studio Santai

Huisregels

Lees verder

Maak direct online een afspraak

Book an appointment with Massagestudio Santai -ladies only- using Setmore